Εργαστήριο

ergastirioΣε ιδιόκτητο χώρο στεγάζεται το εργαστήριο παραγωγής πελμάτων μας τα τελευταία 8 χρόνια στην περιοχή κοντά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του δικού μας ιατρείου όσο και τις ανάγκες τροφοδοσίας ορθοπεδικών καταστημάτων και άλλων συναδέλφων εντός και εκτός Κρήτης.

Οι πρώτες ύλες εισάγονται από τη Γερμανία με πιστοποίηση ISO και ποικίλλουν σε σκληρότητα και σε μονές ή πολλαπλές στρώσεις.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου ειναι ο Αθανασάκης Νικόλαος με τίτλο ποδολόγος-ποδίατρος με 15ετή εμπειρία στο χώρο της ποδολογίας-ποδιατρικής.